тел.: +38 097 268-57-70

e-mail: akademiaudap@gmail.com

Духовна людина Єдина родина Могутня країна Щасливий народ

УКРАЇНСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

 ПРОСВІТЛЕННЯ

ПРОГРАМА

ПІДГОТОВКА ЦІЛІСНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Лекція 1.

1. Вступні лекції.

1.1 Пробудження сфери інтуїтивного світосприйняття: тактильна чуттєвість рук, енергетична кулька, енергетичний капелюх тощо.

1.2 Подвійне походження людини: в людських генах успадковані земна і небесна складові походження.

1.3 Модельний простір: моделювання подій, стратегічне мислення, нагвальна проекція Всесвіту, вибіркові форми тощо.

1.4 Світогляд: Дух, душа, тіло; антропоморфний хрест, Бог, слуги Господа, способи дії у невимовному, види енергій тощо.

1.5 Розширення свідомості: самовдосконалення, особистість, свідомість, індивідуум, самореалізація, закони Всесвіту, тощо.

1.6 Любов: виховання почуттів, закони дії та протидії, парадокс любові, взаємообмін магнетизмом, шлюб. Три рівні любові тощо.

1.7 Секс: життєвий вогонь, мета статевого акту, які бувають діти, типи сатанинського сексу, природні регулятори тощо.

Лекція 2.

2. Розвиток свідомості

2.1 Розвиток свідомості людини: різноманітні включення, етапи настройки, ритуали аборигенних народів, спокій розуму і тіла, чотири

стани активності мозку.

2.2 Національна культура: знаковість українського національного вбрання, секрет української хатини, Трипільська цивілізація тощо.

2.3 Здолання антропоморфного бар’єру: знакові форми, політ у дублі, збирання енергій, білий  канал, керування стихіями.

2.4 Хвороби: причини захворювання, стрес, залежність між духовним та фізичним здоров’ям, духовний шлях зцілення тощо.

2.5 Вічне питання: що для людини головне, проблеми і тривоги, ступені розвитку свідомості; лідерство, чи духовне потворство;

дитинець тощо.

2.6 Цілісність світу: Земля – жива думаюча істота, причини та наслідки, ми – суб’єкт історичного процесу, інформаційне поле

Всесвіту, фрактальність – міра неправильності тощо.

2.7 Зомбування: способи психологічного впливу на людину, епоха натовпу, біг по колу, сліпий веде сліпого, дегенерація, свобода

волі людини, ляльководи, кумири – оманлива ціль тощо.

Лекція 3.

3. Шлях розуму і серця

3.1 Вихід із глухого кута: найважливіше, найкраще, Майстер, мистецтво життя, шлях розуму і серця, практичні поради тощо.

3.2 Дотик до Істини, бачити – мати власний досвід пізнання, суджений шлях, дерево пізнання, чаша Грааля, ретроспективний досвід; знайомство з Ієрархами Світу, Абсолютом, Кураторами тощо.

3.3 Традиційні практики: секрет «Білих ручок», малий Спас, пробудження уваги внутрішніх органів, перегляд дерева роду та родового каналу, громова палиця, зустріч з людиною Знання, політ за стіну туману, біла колода; очищення Сонцем, вогнем; другий аспект енергії Землі, полум’я лісовичок, характерницькі практики в Україні.

Лекція 4.

4. Енергокорекція та кармічне зцілення.

4.1 Проведення енергокорекції: дозвіл, відстань між цілителем та пацієнтом, етапи енергокорекції, послідовність, завершення.

4.2 Методи енергокорекції: пошаровий катарсис, спектральний аналіз, очищення світлом, регенерація клітин, очищення Душі, трансмутація жорсткого ментального каркасу, лінія енергетичного горизонту, світлова корекція енергетичної матриці внутрішніх органів, енергетичне живлення, занулення, міжпросторові методики зцілення.

4.3 Структура енергокомплексу людини: «матрьошки», чакри, матриці, відкриття та очистка чакр, заземлення, інтеграція космічної і земної енергій тощо.

4.4 Аура: структура, візуалізація, робота з рамкою, піфагорійська нумерології, захист аури.

4.5 Карма: визначення, призначення, карма заземлення, кармічні категорії, повне кармічне зцілення, активізація ДНК, цілісність.

Лекція 5.

5. Цілительство.

5.1 Різновиди цілительства: енергетичне, накладанням рук, травами, магнітне, хімія, хірургічне втручання, самозцілення тощо.

5.2 Грані співпраці з Богом: медитація, вібрації, намір, візуалізація.

5.3 Безсмертя: міфи і реальність, принципи Бабаджи, узгоджене дихання, гіпервентиляція,  золота кімната, здолання родової травми.

5.4 Універсальні методи енергокорекції: пробудження внутрішньої дитини, поєднання із досконалим двійником, очищення водою

і повітрям, деталі духовного очищення, дванадцять свічок.

5.5Універсальна система настройки: балансування електромагнітного поля людини, створення каналу «тепер», інтеграція потенціалу минулого і майбутнього, автотрансформатор, алгоритм балансування електромагнітних полів.

5.6 Погляд у серце: властивості та функції серця, крихітний простір серця, печера творіння, полярність та поляризація.

Лекція 6.

6. Активація ДНК.

6.1 Структура ДНК: моноцукри, азотисті основи, геном, хромосоми, тіломераза та тіломір.

6.2 П’ять нових пар ДНК: спілкування, досконалості, Е-Моції, творчість, безсмертя; перша активація ДНК.

6.3 Пульсуюча зірка Душі, очистка Душі за Гермесом Трисмегістом.

6.4 Категорії розколу на шляху духовного розвитку, реакція людей на проблеми, візуалізація проблеми на золотій таці.

6.5 Невразливе місце: острів в океані, зона невразливості, очистка Землі від енергій минулого.

6.6 Космічна сітка: спільний знаменник єдиного джерела енергій Всесвіту, якорі сітки, спілкування з якорями першого й другого типу.

6.7 Друга активація ДНК, пранічний канал, священний простір.

Лекція 7.

7. Глибинне емоційне зцілення.

7.1 Снобачення, причини напруги, негативні блоки у людини, внутрішня посмішка, завершення активації ДНК.

7.2 Мер-Ка-Ба: тіло світла, структура, призначення, запуск.

7.3 Глибинне емоційне зцілення у Храмі внутрішнього знання, на вівтарі серця: рожеве полум’я.

7.4 Щоденне кодування, відкриття каналу зв’язку.

7.5 Самоусвідомлення, квантове зміщення, бій з тінню.

7.6 Зцілення Душі: сфера ран, священні корови, повернення втрачених аспектів Душі, канва долі.

7.7 Епоха Істини: знання, інформація, пізнання, усвідомлення.

Лекція 8.

8. Свідомість Бога.

8.1 Ефективність людини, дванадцять шарів нашої ДНК, внутрішній вогонь, сімена Істини, реакція людини на проблеми.

8.2 Аномальні зони: характеристика, способи дії,  очищення.

8.3 Енергія стихій: єднання з енергією стихій, витривалість, подорож на семи вітрах, слухаючи світ, місця сили.

8.4 Криза і спостереження: сила погляду, способи входження у змінений стан свідомості, невразливість за будь-яких обставин.

8.5 Робота з кристалами: всесвітня настройка, кристалічна свідомість.

8.6 Вимоги часу, патернумови, планетарна активація, другий аспект енергії Землі.

8.7 Відкриття надсвідомості: особливості нашого мислення, чисте усвідомлення дійсності, квантовий Перехід.

Лекція 9.

9.1 Голоси, які ми чуємо.

9.2 Однокамерний стан мозку.

9.3 Аномальні зони.

9.4 Етапи Вознесіння.

9.5 Дерево Життя.

9.6 Сім’я Істини.

9.7 Новий еволюційний цикл.

9.8 Повернення Сили.

9.9 Божественна Ієрархія.

9.10 Містика Києва.

9.11 Усвідомлення.

9.12 Перешкоди для практики.

9.13 Правила на період Переходу.

9.14 Дванадцять шарів нашої ДНК.

9.15 Постулати майстерності.

9.16 Активація ДНК.

9.17 Зміни свідомості.

Лекція 10.

10.1 Шлях Посвяти.

10.2 Єдність.

10.3 Причини зривів.

10.4 Удари і нападки темряви.

10.5 Критерії оцінки духовного вчення.

10.6 Найближчі перспективи.

10.7 Генеральне прибирання.

10.8 Шоста раса.

10.9 Ознаки початку Переходу.

10.10 Шлях до себе.

10.11 Внутрішні вороги.

10.12 Вимоги часу.

10.13 Контакти.

10.14 Зустріч з собою.

10.15 Творення сім’ї.

10.16 Духовна рівновага.

10.17 Пробудження внутрішнього джерела.

10.18 Вищий стан буття.

Лекція 11.

11.1 Стадії духовного розвитку.

11.2 Нові діти.

11.3 Мудрість.

11.4 Світанок Нової Ери.

11.5 Афіна Палада – Богиня Істини.

11.6 Канва долі.

11.7 Преображення.

11.8 Структура Душі.

11.9 Першопочатковий травмуючий досвід.

11.10 Самообмеження.

11.11 Зцілення Душі.

11.12 Храм Душі.

11.13 Структура нашого мозку.

11.14 Матрицид.

11.15 Стан Душі.

Лекція 12.

12.1 Нелінійний зсув.

12.2 лікнеп для шукачів Істини.

12.3 Розділення мечем Істини.

12.4 Володарі семи Променів.

12.5 Сприйняття.

12.6 Квантове зцілення.

12.7 Езотеризм екзотеризму.

12.8 П’ять ознак мови Духу.

12.9 Суджений шлях.

12.10 Усвідомлення Істинного Я.

12.11 Візуалізація клітин.

12.12 Квантовий Перехід.

12.13 Що далі?

12.14 Квантове зміщення.

12.15 Тіла і еволюція.

12.16 Повернення Душі.

12.17 Програми-страхи.

12.18 Заміна хибних переконань.

12.19 Канали Ка.

12.20 Попередження.

12.21 Життєві уроки.

12.22 Перехід у реальну дійсність.

Післямова: тривалість лекції – 15  годин за два дні.

В. Ф. Шовкошитний

Українська Духовна Академія Просвітлення
Copyright © 2020. Все права захищені та належать УДАП®.
Контакти
тел.:               +38 097 268-57-70
тел.:               +38 093 025-64-52
тел.:               +38 067 986-52-50
м. Київ
вул. Спаська, 31Б, оф. 106
Розроблено в Uwebbrand